publicerad: 2021  
ålderdomshem ålderdoms­hemmet, plural ålderdoms­hem, bestämd plural ålderdoms­hemmen
ålder·doms|­hemm·et
substantiv
ål`derdomshem
nu­mera ej officiell beteckning institution med upp­gift att ge bo­stad och viss service åt äldre personer som inte klarar att bo kvar i egen bo­stad
de besökte far­far på ålderdoms­hemmet
belagt sedan 1889