publicerad: 2021  
ålderdomlig ålderdomligt ålderdomliga
ålder·dom·lig
adjektiv
ål`derdomlig
som har eller ger in­tryck av att ha hög ålder om före­teelser
de ålderdomliga sed­vänjorna i bygden; ålderdomliga verbformer som "sprunge"
belagt sedan 1825