publicerad: 2021  
ålderstillägg ålders­tillägget, plural ålders­tillägg, bestämd plural ålders­tilläggen
ålders|­till·lägg·et
substantiv
ål`derstillägg
höjning av lönen efter viss (an­ställnings)tid
belagt sedan 1870