publicerad: 2021  
årsbarn års­barnet, plural års­barn, bestämd plural års­barnen
års|­barn·et
substantiv
å`rsbarn
person som är född samma år som viss annan person
årsbarn med någon/något
årsbarn med någon
årsbarn med något
några är årsbarn
hon är född 1946 och allt­så års­barn med kungen
äv. ömse­sidigt
de är års­barn
äv. bildligt
han var född 2000 och allt­så års­barn med seklet
belagt sedan 1612