publicerad: 2021  
berättelse berättelsen berättelser
be·rätt·els·en
substantiv
berätt´else
fram­ställning i tids­följd eller annan naturlig ordning av väsentliga om­ständigheter (hos någon helhet) vanligen händelse­förlopp eller dylikt
prosaberättelse; söndagsskoleberättelse
en berättelse (om någon/något/sats)
en berättelse (om någon)
en berättelse (om något)
en berättelse (om sats)
en spännande berättelse; berättelser för barn; en berättelse från kriget; en berättelse på folkspråket
äv. om formell redo­görelse för verksamheten in­om före­tag el. annan organisation ofta i sammansättn.
revisorernas berättelse
äv. juridik
berättelse in­för dom­stol
nu­mera äv. ut­vidgat om förkunnelse, ideologi eller dylikt
ökad jäm­likhet måste bli partiets berättelse
belagt sedan 1547