publicerad: 2021  
åsiktsfrihet åsikts­friheten
å·sikts|­fri·het·en
substantiv
å`siktsfrihet
lag­stadgad rätt att hysa och ut­trycka egna åsikter en av de grund­läggande demokratiska rättigheterna
belagt sedan 1930