publicerad: 2021  
åsiktsförföljelse åsikts­förföljelsen åsikts­förföljelser
å·sikts|­för·följ·els·en
substantiv
å`siktsförföljelse
förföljelse som riktas mot (större grupp) personer på grund av deras åsikter vanligen i politiska el. religiösa frågor; ut­övad av makt­havare
åsikts­förföljelserna mot de kristna i det forna Sovjetunionen
belagt sedan 1939