publicerad: 2021  
åstadkomma åstadkom åstadkommit åstadkommen åstadkomna, presens åstadkommer
verb
å`stadkomma
få att bli verklighet med direkta el. (vanligen) indirekta metoder; mest med av­seende på process el. förändring
någon/något åstadkommer något/sats
någon åstadkommer något
någon åstadkommer sats
något åstadkommer något
något åstadkommer sats
åstad­komma skada; åstad­komma en politisk lösning; det räcker inte att bara prata – man måste åstad­komma resultat; orkanen åstad­kom stor förödelse
äv. med av­seende på konkret före­teelse
vid sidan av heltids­arbetet lyckades hon åstad­komma en av­handling
ibland med positiv bi­betydelse, med ton­vikt på prestation eller dylikt
nu ska det bli intressant att se vad ni har åstad­kommit!; det är fantastiskt vad mycket hon har åstad­kommit i sitt liv!
belagt sedan 1457 (Namnlös och Valentin); fornsvenska aff stedt komma, astadhkomma
åstadkommaåstadkommande