publicerad: 2021  
återresa återresan återresor
åter|­res·an
substantiv
å`terresa
resa till­baka till utgångs­punkten
JFR retur
en återresa (från något) (till något)
belagt sedan 1582