publicerad: 2021  
återrop åter­ropet, plural åter­rop, bestämd plural åter­ropen
åter|­rop·et
substantiv
å`terrop
auktionsbud som inne­bär att en ut­bjuden vara går till­baka till säljaren
JFR inrop
återrop (av något)
belagt sedan 1717