publicerad: 2021  
återverkan bestämd form åter­verkan, utrum; som plural kan användas återverkningar
åter|­verk·an
substantiv
å`terverkan
det att något åter­verkar
återverkan (av något) (någon/något)
återverkan (av något) (någon)
återverkan (av något) (något)
räntehöjningen kommer att få direkt åter­verkan på syssel­sättning och till­växt
belagt sedan 1835