publicerad: 2021  
återverka återverkade återverkat
verb
å`terverka
verka vidare ut­över sitt direkta resultat på någon/något som inte är före­mål för den ur­sprungligen handlingen
något återverkar på någon/något
något återverkar på någon
något återverkar på något
ned­läggningen åter­verkar även på varvets under­leverantörer; faderns sprit­problem åter­verkade på hela familjen
belagt sedan 1820