publicerad: 2021  
ägardemokrati ägar­demokratin
äg·ar|­demo·kratin
substantiv
ä`gardemokrati
något ålderdomligt; i (borgerlig) politisk debatt politiskt system där den ekonomiska makten an­tas ligga i all­mänhetens händer genom ett ut­brett ägande av aktier och dylikt; i mots. till system där ekonomin är okontrollerad el. kontrolleras av staten, fack­föreningar etc.
Moderaterna talade mycket om ägar­demokrati som ett konstruktivt alternativ till plan­hushållning
belagt sedan 1963