publicerad: 2021  
ämnesföreträdare ämnes­företrädaren, plural ämnes­företrädare, bestämd plural ämnesföreträdarna
ämn·es|­före·träd·ar·en
substantiv
äm`nesföreträdare
person som har det högsta an­svaret för visst forsknings- och under­visnings­ämne vid viss hög­skola el. visst universitet; ofta en professor i ämnet
ämnes­företrädare i special­pedagogik; från och med nästa år fungerar hon som ämnes­företrädare i organisk kemi
belagt sedan 1980