publicerad: 2021  
ämnesomsättning ämnes­omsättningen
ämn·es|­om·sätt·ning·en
substantiv
äm`nesomsättning
upp­tagning, omvandling och av­givning av olika ämnen hos levande organism vilket ofta betraktas som det säkraste tecknet på liv
ämnesomsättningsrubbning
i växternas ämnes­omsättning förbrukas normalt kol­syra och vatten, medan syre av­gives; i sporer och frön finns praktiskt taget ingen ämnes­omsättning
spec. i fråga om människor, mest med tanke på (graden av) förbränning av föda
hon måste ha en enorm ämnes­omsättning efter­som hon inte ökar i vikt, hur mycket hon än äter
belagt sedan 1883