publicerad: 2021  
metodik metodiken
met·od·ik·en
substantiv
metodi´k
upp­sättning metoder in­om visst om­råde
en metodik (för något/att+verb)
en metodik (för något)
en metodik (för att+verb)
hon behärskar ämnets metodik till full­ändning
spec. om praktisk pedagogik
en viss typ av metodik passar olika elever bättre eller sämre
belagt sedan 1809