publicerad: 2021  
ämnesnamn ämnes­namnet, plural ämnes­namn, bestämd plural ämnes­namnen
ämn·es|­namn·et
substantiv
äm`nesnamn
substantiv som betecknar en obestämd mängd eller massa av något
"mjölk", "sand" och "kalk­sten" är alla ämnes­namn
belagt sedan 1857