publicerad: 2021  
änkepension änke­pensionen änke­pensioner
änke|­pens·ion·en
substantiv
änk`epension
delvis historiskt pension som ut­går till änka
belagt sedan 1832