publicerad: 2021  
änterhake änterhaken änterhakar
änter|­hak·en
substantiv
än`terhake
båts­hake­liknande redskap som är av­sett för äntring för att hålla sig in­till el. ta sig om­bord på det fientliga far­tyget
belagt sedan 1749