publicerad: 2021  
ätbar ätbart ätbara
ät·bar
adjektiv
ä`tbar
som är i sådant till­stånd att den kan ätas mest om födo­ämne eller dylikt
JFR ätlig
ätbar (för någon)
potatisen hade frusit och var inte ätbar; biffen var så seg att den knappast var ätbar
äv. med tanke på permanenta egenskaper som kan ut­göra föda för människor
finns det något ätbart hemma?
belagt sedan 1642