publicerad: 2021  
ätlig ätligt ätliga
ät·lig
adjektiv
ä`tlig
som kan ut­göra föda för människa; om naturprodukt eller dylikt
ätlig (för någon)
ätliga svampar; ätliga kastanjer; ätliga och oätliga växt­delar; pälsen är värde­full men köttet är knappast ätligt
äv. ätbar
ett slags stuvning som inte verkade ätlig
belagt sedan 1480 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska äteliker