publicerad: 2021  
äventyrsroman äventyrs­romanen äventyrs­romaner
ävent·yrs|­rom·an·en
substantiv
ä`ventyrsroman
(typ av) roman som huvud­sakligen skildrar äventyr ofta på bekostnad av person- el. miljö­skildring el. budskap
en äventyrsroman (om någon/något/sats)
en äventyrsroman (om någon)
en äventyrsroman (om något)
en äventyrsroman (om sats)
några av äventyrs­romanens stora namn är Defoe och Dumas d.ä.
belagt sedan 1835