publicerad: 2021  
äventyrssport äventyrs­sporten äventyrs­sporter
ävent·yrs|­sport·en
substantiv
ä`ventyrssport
sport med äventyrliga (och ibland risk­fyllda) in­slag
äventyrs­sporter som bergs­klättring och skärmflygning
belagt sedan 1992