publicerad: 2021  
ödla ödlan ödlor
ödl·an
substantiv
ö`dla
typ av tämligen litet, land­levande kräl­djur som (normalt) har fyra ben och lång stjärt och förflyttar sig med snabba rörelser och som vanligen liv­när sig på insekter, mask och dylikt
ödlesläktet; sandödla; skogsödla
en ödla som klättrade upp­för en slät vägg; några ödlor kilade mellan stenarna; ödlor är vanliga i varmare länder; orm­slån är egentligen en ödla utan ben; kameleonter, leguaner, varaner och andra ödlor
äv. om ödlans (beredda) skinn
ödleväska
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska ödhla, ydhla; av om­diskuterat urspr., grundbet. ev. 'den rödbruna' eller 'den glänsande'