publicerad: 2021  
ödmjuka sig ödmjukade ödmjukat
öd|­mjuk·ar sig
verb
ö`dmjuka sig
visa sig öd­mjuk för att upp­nå visst syfte; ofta med bi­betydelse av kryperi eller dylikt
någon ödmjukar sig
han var beredd att öd­mjuka sig för att få jobbet
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska ödhmiuka sik