publicerad: 2021  
ögonbad ögon­badet, plural ögon­bad, bestämd plural ögon­baden
ög·on|­bad·et
substantiv
ö`gonbad
sköljning av öga med t.ex. ögon­vatten i en liten kopp
äv. om mot­svarande vätska
belagt sedan 1835