publicerad: 2021  
ögonblicksbild ögonblicks­bilden ögonblicks­bilder
ög·on·blicks|­bild·en
substantiv
ö`gonblicksbild
åter­givning i bild (som ger in­tryck) av direkt iakt­tagelse av något
en ögonblicksbild (av/från något)
en ögonblicksbild (av något)
en ögonblicksbild (från något)
ett reportage med ögonblicks­bilder från krigs­skådeplatsen
belagt sedan 1874