publicerad: 2021  
östkust öst­kusten öst­kuster
öst|­kust·en
substantiv
ös`tkust
kust på östra sidan av landområde särsk. (när ingen­ting annat an­ges) om Sveriges kust mot Öster­sjön el. om USA:s östra kust
SYN. ostkust
New York, Boston och andra städer på öst­kusten
belagt sedan 1887