publicerad: 2021  
östra bestämd form
öst·ra
adjektiv
ös´tra el. ös`tra
som ut­gör eller ligger i den östliga delen av visst om­råde
landets östra delar; östra Göta­land
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska östre