publicerad: 2021  
östlig östligt östliga
öst·lig
adjektiv
ös`tlig
1 som kommer från öster
SYN. ostlig
östlig vind
belagt sedan 1647
2 som har riktning åt öster
SYN. ostlig
ligga på rakt östlig kurs
äv. belägen öster om något (tänkt) centrum eller dylikt
i landets östliga delar
belagt sedan 1781