publicerad: 2021  
överhuvudtaget
eller
över huvud taget
över·huvud|­tag·et
adverb
[-hu`-] el. [-ta`g-]
i de flesta eller alla av­seenden
han talade med låg röst så det var svårt att överhuvud­taget höra vad han sade; ... inte bara i de södra delarna utan i landet överhuvud­taget; hon ångrade att hon överhuvud­taget hade tagit på sig upp­giften
belagt sedan 1848