publicerad: 2021  
överallt
över|­allt
adverb
´v-] el. [-al´t]
på varje plats in­om visst om­råde eller dylikt; ofta som över­drift
han har varit över­allt i världen; full­komlig tystnad rådde över­allt; det var dammigt över­allt i rummet
belagt sedan 1722; efter lågtyska overal med samma betydelse; jfr ur­sprung till overall