publicerad: 2021  
känslig känsligt känsliga
kän·slig
adjektiv
kän`slig
1 som lätt ändras (och ibland försvagas) av yttre på­verkan
konjunkturkänslig; ljuskänslig
känslig (för något/sats)
känslig (för något)
känslig (för sats)
vår känsliga miljö; tapeten är känslig för solljus; sam­hället är mycket känsligt för strömavbrott; en tung stomme av betong som inte är känslig för vibrationer
sär­skilt i fråga om hälso­tillstånd el. väl­befinnande hos människor och djur
infektionskänslig; överkänslig
hon har en känslig mage; hamstrar är känsliga för drag
äv. ut­vidgat som lätt reagerar för in­tryck
känsliga finger­toppar
äv. själsligt som lätt på­verkas och irriteras av negativa in­tryck
han är känslig för kritik
äv. mer konkret som lätt ger utslag om instrument
en känslig temperaturmätare
belagt sedan 1773
2 som lätt kan vålla konflikt och måste behandlas omsorgs­fullt; om abstrakt före­teelse
känslig (för någon) (att+verb)
ärendet är politiskt känsligt för regeringen; när sam­talet kom in på ett känsligt om­råde ut­bringade värden en skål
belagt sedan 1957
3 som har förmåga att leva sig in (i konst­verk m.m.) och att ge ut­tryck för detta
en känslig lyrik­tolkare
äv. om handling eller dylikt
känsligt pianospel
belagt sedan 1880