publicerad: 2021  
överlopps ingen böjning
över|­lopps
substantiv
ö`verlopps
vanligen i sammansättn. något som ut­gör mer än det nöd­vändiga
överloppsarbete; överloppsenergi
till över­lopps i över­flödhon har energi och idéer till över­lopps
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska ovirlops 'över­skjutande, över­flödig'; till ovirlop 'över­flöd'; av lågtyska overlop 'över­flöd; vad som rinner över'; jfr ur­sprung till överlupen