publicerad: 2021  
överlupen överlupet överlupna
över|­lup·en
adjektiv
ö`verlupen
övervuxen
överlupen av/med något
överlupen av något
överlupen med något
stenar över­lupna av mossa
äv. bildligt över­hopad av något besvärligt
hon var över­lupen med arbete
belagt sedan 1526; till äldre sv. överlöpa 'över­svämma', fornsvenska ivirlöpa 'över­skrida'; av lågtyska overlopen 'över­lupen'; jfr ur­sprung till löpa, överlopps