publicerad: 2021  
översida översidan översidor
över|­sid·an
substantiv
ö`versida
uppåtvänd sida på ett före­mål
översidan (av/på något)
översidan (av något)
översidan (något)
bords­skivans repade över­sida
äv. om den sida hos ett före­mål som normalt är vänd upp­åt
ådrorna på handens över­sida
belagt sedan 1820