publicerad: 2021  
övertryck över­trycket
över|­tryck·et
substantiv
ö`vertryck
gastryck som är högre än om­givningens tryck särsk. i förhållande till normalt atmosfäriskt tryck
övertrycksdräkt; övertryckskammare
en ång­panna som eldats till över­tryck
belagt sedan 1871