publicerad: 2021  
överträda överträdde överträtt, presens överträder
verb
ö`verträda
gå förbi gräns eller dylikt
någon överträder något
vanligen bildligt med av­seende på förbud eller dylikt
över­träda gränsen för det tillåtna; över­träda sina befogenheter
spec. bryta mot lag eller dylikt
över­träda lagen; över­träda förbudet; över­träda de stränga sekretess­reglerna
belagt sedan 1436 (förlikningsfördrag mellan kung Erik och rikets inbyggare (Sveriges traktater)); fornsvenska owerträdha; efter tyska übertreten med samma betydelse; jfr ur­sprung till 2träda
överträdaöverträdande, överträdelse