publicerad: 2021  
övertygad övertygat övertygade
över|­tyg·ad
adjektiv
ö`vertygad
absolut säker på något
övertygad (om något/sats)
övertygad (om något)
övertygad (om sats)
övertygad (sats)
han var över­tygad om att han snart skulle bli frisk; du kan vara över­tygad om att vi kommer att hjälpa dig
ofta om person med tanke på in­ställning trosviss
han var över­tygad feminist
belagt sedan ca 1600