publicerad: 2021  
övertygande ingen böjning
över|­tyg·ande
adjektiv
ö`vertygande
som gör ett tro­värdigt in­tryck
hon var över­tygande i sin argumentation
sär­skilt om handling eller dylikt
en över­tygande berättelse; ord­språkets över­tygande kraft; ett över­tygande spel av NN
belagt sedan 1675