publicerad: 2021  
övertygelse över­tygelsen över­tygelser
över|­tyg·els·en
substantiv
ö`vertygelse
det att hålla något för absolut säkert
övertygelse (om något/sats)
övertygelse (om något)
övertygelse (om sats)
övertygelse (sats)
en orubblig över­tygelse; dela någons över­tygelse; det är min fasta över­tygelse att ...; han levde i över­tygelsen att hon en dag skulle komma till­baka
äv. om ut­tryck för detta, ibland med bi­betydelse av (stark) känsla
"Kan­ske går det bra", sade han utan över­tygelse; hon kysste honom utan riktig över­tygelse
ofta om mindre rationell tro
religiös över­tygelse; dag­tinga med sin över­tygelse; han vacklade en sekund i sin över­tygelse
belagt sedan 1619