publicerad: 2021  
övningslärare övnings­läraren, plural övnings­lärare, bestämd plural övningslärarna
öv·nings|­lär·ar·en
substantiv
ö`vningslärare
nu­mera ej officiell beteckning grundskole­lärare i övningsämne
belagt sedan 1875