publicerad: 2021  
övre komparativ, ingen böjning
adjektiv
ö´vre
belägen högre upp än någon naturlig jämförelse­nivå etc.; ofta i mots. till lika­dan, undre del
en liten gardin­kappa i fönstrets övre kant
äv. i fråga om läge längst upp el. längst bort i förhållande till viss punkt
vid bordets övre kort­ända; övre Norr­land
äv. bildligt, sär­skilt i fråga om tänkt skala
övre medel­åldern; en övre gräns för ut­gifterna
belagt sedan 1288 (i ortnamn; (gåvobrev utfärdat av Magnus Ladulås till Sankta Klara kloster i Stockholm (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska yfre, öfre; nära besläktat med över