publicerad: 2021  
övningsämne övnings­ämnet övnings­ämnen
öv·nings|­ämn·et
substantiv
ö`vningsämne
något ålderdomligt skol­ämne med huvud­sakligen praktisk in­riktning t.ex. idrott, musik el. slöjd
belagt sedan 1869