publicerad: 2021  
ålderman åldermannen åldermän, bestämd plural åldermännen
ålder|­mann·en
substantiv
ål`derman
historiskt ledare för by­samfällighet i det gamla bonde­samhället; vanligen vald för ett år
äv. om ledare in­om skrå, gille eller dylikt
ibland skämtsamt om den äldste i viss grupp
regeringens ålder­man, den 66-årige NN
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska alderman; av lågtyska olderman med samma betydelse, till older 'äldre'; jfr ur­sprung till äldre