publicerad: 2021  
örtsäng ört­sängen ört­sängar
även
örtesäng örte­sängen örte­sängar
ört|­säng·en, örte|­säng·en
substantiv
ört`säng el. ört`esäng
ålderdomligt mark med blommor
belagt sedan 1541
De fagra blomster­ängar
och åkerns ädla säd,
de rika örte­sängar
och lundens gröna träd,
de skola oss på­minna
Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna,
som räcker året om. Psalm­boken 199:2 (Israel Kolmodin 1694)