publicerad: 2021  
över-
förled
i sammansättn. med adj. el. verb i allt­för stor grad eller om­fattning beträffande egenskap, verksamhet etc.
MOTSATS under-
överanstränga; överarbeta; överbegåvad; överbeskyddad; överbetona; överintresserad; överkvalificerad; överkänslig; överspänd
äv. beträffande viss väsentlig egenskap hos den före­teelse som an­ges av efter­ledet i sammansättn. med subst.
överdos; överdåd; överdödlighet; överkapacitet; överkonsumtion; överord; övertryck; övervikt
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska t.ex. ivirata 'omåttligt ätande'