publicerad: 2021  
överklaga överklagade överklagat
verb
ö`verklaga
klaga över (dom eller beslut) genom att föra ärendet till högre instans
någon överklagar (något) (till något)
över­klaga ett myndighets­beslut; advokaten över­klagade tings­rättens dom till hov­rätten
belagt sedan 1815
överklagaöverklagande, överklagning