SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
justera [∫yste´raäv.∫uste´ra] verb ~de ~t just·er·ar1ställa in (ngt) i rätt läge af.tekn.JFRcohyponymkorrigeracohyponymreglera 1cohyponymjämka justerskruvjustera back­spegelnfiolen var korrekt justerad under hakanibl. med ton­vikt på resultatet, särsk. om ökning resp. minskning av summamed ngn av partiklarnaupp, ner bi­dragen justerades successivt uppjustera (upp/ner) ngtsedan 1624av fra. juster med samma betydelse 2kontrollera riktigheten hos (mötes­protokoll) samt (efter eventuella ändringar) in­tyga den med sin namn­teckning vanligen efter ord­förandens och sekreterarens namn­teckningar samh.JFRcohyponymgodkännacohyponymgranska protokollet är inte justerat än och då är det inte giltigtjustera ngtsedan 16353vanligen perf. part. till­foga lättare skada in­om idrott vard.sport.NN blev justeradjustera ngnsedan 1914Subst.:vbid1-199771justerande, vbid2-199771justering