SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1sis`ta adjektiv, maskulinum siste 1som kommer efter alla an­dra eller allt annat i tid, rum el. rang­ordning admin.tid.sista/siste aprildet står på bokens sista sidahon fick den sista biljettende satt på sista bänk­radenhon kom på sista platsäv. i ut­tryck för lägsta prioritet e.d.han är den siste hon skulle beden sista vilanse1vila en sista hälsningsehälsning 2 få sista ordetseord 2 föra/följa ngn till den sista vilanse1vila ha satt sin sista potatissepotatis ha sista ordetseord 2 i sista instansseinstans i sista minutense1minut 1 i sista sekundensesekund 1 i sista stundsestund i sista ögonblicketseögonblick in i det sistaända till slutethemlighets­makeriet kring ut­nämningen var stort in i det sista inte ha sagt sitt sista ordseord 2 lägga sista handen vid ngtsehand 1 (ngns) sista viljase1vilja (ngns) sista vilorumsevilorum Sista Dagars Heligasedag 2 sista handsehand 1 sista ordet är inte sagtseord 2 sista paret utse1par 1 sista skriketseskrik sjunga på sista versensevers 2 sedan 1471Stockholms Stads Jordebok 1420–1474fornsv. sizter, femininum sizta 2som är (i tiden) närmast före­gående admin.tid.JFRcohyponymsenaste 2 sista gången vi sågs var han arg men det blir nog annor­lunda nästa gångpå sista tiden har han varit mycket sjuksedan 1507brev från riddaren Erik Turesson (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)Uttrycket NN:s sista bok bör betyda att det inte kommer att ges ut några fler böcker av NN; det kan t.o.m. antyda att NN är död. Man bör därför använda uttrycket NN:s senaste bok om det kan tänkas komma ut fler böcker av NN. Å andra sidan kan uttrycket NN:s senaste bok antyda aktualitet; det kan ge ett märkligt intryck om det var tio år sedan boken kom ut. I sådana fall kan det vara lämpligt att skriva t.ex. NN:s hittills senaste bok (eller NN:s hittills sista bok).
2sis`ta substantiv ~n sist·anen grupplek där en del­tagare ska försöka springa i fatt och ge ngn av de an­dra ett lätt slag spel.SYN.synonym2kull leka sistasedan 1913till sist